Słownik matematyczny

Tłumaczenia słów ściśle związanych z matematyką.


SŁOWNIK MATEMATYCZNY angielsko-polski polsko-angielski

Spis alfabetyczny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pokaż cały
angielski polski
reflection plane symmetry - symetria zwierciadlana
reflection principle - zasada symetrii
reflex angle - kąt wklęsły
reflexive - 1. refleksywny 2. zwrotny
reflexive relation - relacja zwrotna
reflexive space - przestrzeń refleksywna
reflexivity - 1. refleksywność 2. zwrotność
regression - regresja
regression analysis - analiza metodą regresji
regression coefficient - współczynnik regresji
regression equation - równanie regresji
regular cardinal - regularna liczba kardynalna
regular estimator - estymator regularny
regular hexahedron - sześcian
regular matrix - macierz nieosobliwa
regular octahedron - oktaedr; ośmiościan foremny
regular point - punkt regularny
regular polygon - wielokąt foremny
regular polyhedron - wielościan foremny
regular prism - graniastosłup prawidłowy
regular pyramid - ostrosłup foremny
regular sequence - ciąg Cauchy’ego
regular singular point - regularny punkt osobliwy
regular solid - bryła foremna
regular space - przestrzeń regularna
regular topological space - regularna przestrzeń topologiczna
regularization - regularyzacja
rejection region - obszar odrzuceń
related functions - funkcje zależne
relation - relacja